Kartela e Buzëqeshjes!
përfitoni 2% zbritje!
PLOTOSO FORMULARIN

Përfito zbritje të madhe dhe bëhu pjesë e aktiviteteve tona promocionale!

Plotesoni Formularin

Furnizohu

Pajisu me kartelë

Shpërblehu

Në program e lojalitetit "kartela buzëqeshjes" përfshihen Al Trade Center, Al Trade Market, Ip Linda